𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒:~ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (UPSC) ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಸೋನಿ ನೇಮಕ.!

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.