GPSTR: Document Vrfcn: ★✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻15,000 ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ (6-8th) ನೇಮಕಾತಿಯ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1:1 ಅಂತಿಮ

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻★ GPSTR: Document Vrfcn: ★✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻15,000 ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ (6-8th) ನೇಮಕಾತಿಯ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1:1 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 2023ರ ಮೇ-18 ರಿಂದ 22 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.!!✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻📃✍🏻

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.