SSLC ನಂತರ ಖಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ GTTC ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.Diploma in• Tool & Die Making• Mechatronics• Precision Manufacturing• Electronics & Communication* Electrical & Electronics* Automation & Robotics* Artificial Intelligenceಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26.05.2023ಹೆಚ್ಚಿನ

SSLC ನಂತರ ಖಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ GTTC ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.Diploma in• Tool & Die Making• Mechatronics• Precision Manufacturing• Electronics & Communication* Electrical & Electronics* Automation & Robotics* Artificial Intelligenceಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26.05.2023ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ : 155267 (ಕೌಶಲ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ)https://gttc.karnataka.gov.in/ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ.. ನಮ್ಮ GTTC..- ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Share with friends

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.